Om oss

                                      Vårt nätverk

 

Vi samarbetar med erfarna och kompetenta hantverkare för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vår policy

 

Etikpolicy

 

- Vi står alltid på din sida.

 

- Sekretess.

 

- Juridisk rådgivning. 

 

Miljöpolicy

 

- Fokus på energibesparing

 

-Miljövänligt material med fokus på hållbarhet

 

- Svensk standard och lokalanpassad för byggnadens miljöbelastningar i alla bygg

moment från materialanskaffning till avfallshantering


 

Vi lyssnar till dina behov, designar, projekterar, administrerar och levererar...

VÅR AFFÄRSIDÉ OCH VISION

Vi hjälper dig att bygga nytt och renovera utanför Sverige samtidigt som vi bibehåller svensk kvalitet i våra procedurer.